X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

گزارش کامل حقوق بشر سال


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 56

 

گزارش کامل حقوق بشر سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان مردان ازادی بیشتر شخصی سیاسی پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. انان خاطر تامین انچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره رابطه حیثیت انسانی" نامد، سخت کوشند.با وجود مخاطرات شخصی علیرغم دشواری بزرگ، افراد دلیر گروه غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر فاش کنند. هدف انها پاسداری حقوق اقلیتهای قومی مذهبی؛ کارگران، زنان همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. انها ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات ازاد منصفانه برقراری دموکراسی مسیول بنا نهاده قانون کوشند.این میهن دوستان تاب، مرزهای انچه پیش عالم اندیشه ممکن نمود دوباره مشخص کنند. واقعیتی است مدت عمر چند نسل، سراسردنیای رو توسعه، ازادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده دموکراسی جدید پا خاسته اند. حقوق مندرج اعلامیه جهانی حقوق بشر، نحوی کامل تر شمار بیشتری کشورها حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز کمال نرسیده مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست کسانی تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هستند برابرمدافعان کوشندگان راه اصلاحات مقاومت کنند. طی سال گذشته، ماشاهد تلاش ازار ارعاب مدافعان حقوق بشر سازمان هوادارجامعه مدنی محدود کردن منزوی ساختن فعالیت انها بوده ایم. قوانین غیرعادلانه عنوان سلاحی ضد کسانی دیدگاه مستقل دارند استفاده شود. همچنین کوشش جریان بوده با بهره گیری روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان خاموش کنند.هرزمان سازمان غیر دولتی دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، ازادی دموکراسی اسیب رسد. دموکراسی دنیا باید مدافعان خود دفاع کنند. یکی رسالت اصلی دیپلماسی ما روزگار همین امیدواریم "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه زمینه شیوه کاربرد حقوق بشر سال 2006"، پیش بردن تلاش مدد رساند. چنین اندیشه من اکنون گزارش کنگره ایالات متحده تقدیم کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر سال 2006

این گزارش عملکرد کشورها سراسر جهان اجرای تعهدات بین المللی شان رابطه حقوق بشر توضیح دهد. حقوق اساسی که بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل امده است، انچه پرزیدنت بوش " خواست چون چرای منزلت انسانی" نامد، تشکیل دهند. همانطور خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری نمی توان تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر "همه اشخاص همه نهادهای اجتماعی خواهد ... تلاش کنند احترام حقوق ازادی‌ها بکوشند اتخاذ تدابیر گام گام سطح ملی بین‌المللی، شناسایی اجرای کارامد رعایت حقوق تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود نسبت حقوق بشر جدی گیرد. ما دانیم گزارش زمانی تدوین کرده ایم سابقه کار خود ما اقداماتی برخورد حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان صراحت نگرانی توام حسن نیت دیگران، طریق گزارش گاه گاه خود اساس عهدنامه گوناگون حقوق بشر ما عضوی انها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات شویه کار رفتار ایالات متحد، اداره بازداشتگاه محاکمه متهمان تروریست خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه ازاد سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، قوانین جا افتاده ما عنوان عوامل اصلاح کننده عمل کنند.گزارش کشوری وضع حقوق بشر ، طبق فرمان کنگره تهیه شده اند زیر ایند، تلاش ایالات متحده بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی تشکیل دهند. طی سه دهه، گزارش سالیانه عنوان اسناد مرجع ارزیابی پیشرفت انجام گرفته چالش موجود سطح ملی بین المللی بطور وسیعی استفاده قرار گرفته اند. گزارش همچنین عنوان پایه اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان افرادی که درصدد پایان بخشیدن نقض حقوق بشر توان بخشیدن کشورها جهت حفاظت حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. گزارش عملکرد هر کشور سال 2006 بررسی شود. هر گزارش زبان خود صحبت کند. همه الگوهای فراگیری اساس مثال ارایه شده هر کشور زیر تشریح شده اند. مثال شامل تمام جزییات نیستند تنها نمایانگر واقعیت هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت تامل برانگیزمرور گزارش نشان دهد سال2006 ، مردان زنان سراسر جهان همچنان احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت خویش، رساندن صدای خود گوش ها، شمارش حساب امدن اراء خود، برخورداری همگان حفومت قانون عدالت ، کوشیدند. همچنین دموکراسی عنوان بهترین نظام حکومت منزلت، ازادی، برابری شهروندان تامین شود بطور روزافزونی حال رسمیت شناخته شدن بود. حقیقت روند امیدوارکننده هستند، حال گزارش واقعیت تامل انگیزی نشان دهند:نخست، پیشرفت حاصل شده زمینه حقوق بشر دموکراسی دشواری دست امده اند حفظ انها چالشهای زیادی روبرو است. حالیکه تعدادی کشورها پیشرفت مهمی کرده اند، برخی کاروان عقب مانده برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه طیف گسترده نمونه زیر نشان دهند، عملکرد کشورها توجه عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی نهادینه شده، میزان فساد، قدرت جامعه مدنی، تفاوت بسیاری داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، شکل دموکراتیک رهبری الن جانسون- سیرلیف، اولین رییس دولت زن افریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. دولت انتقالی پس پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت کرد. دولت قدم مهمی اصلاح کمبود حقوق بشر گذشته برداشت. اقدام شامل همکاری شرکای بین المللی ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور بنیاد نهادن دفتر دادستانی پایتخت شامل شدند. رییس جمهور تعدادی مقامات فاسد دولت اخراج موقتا کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت اشتی" سال 2005 رسیدگی موارد نقض حقوق بشر جنایت عمل گرفته دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع اوری گواهی شهود اغاز کرد. وجود پیشرفت، لیبریا همچنان چالش خطرناکی زمینه حقوق بشر ، مانند فساد معافیت مجازات مقامات، خشونت جنسی، فقر مفرط استثمار کودکان منجر شده است، دست گریبان بود.طی سال جاری مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی میزان قتل توسط گروه مسلح پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه چهار انتخابات ازاد عادلانه سطوح شهری، ناحیه ایالتی انجام رسیدند جالب توجه ماه دسامبر اچه برگزار پی یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان فرمانداری منتخب شد. خشونت داخلی مذهبی طور عمده کاهش یافتند، حال برخی مناطق همان حال باقی ماندند. دولت دادگاه مواجهه موارد نقض حقوق بشر گذشته بیرحمی اندونزی تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند مشکلات جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی خود نشان داد. دولت تامیین غرامت طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی موارد مشخصی نقض حقوق بشر گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 1999 اغاز کرد. ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه تصویب رساند، هر چند گزارش ادامه شکنجه توسط نیرو امنیتی حکایت داشتند. وجود تداوم محدودیت ازادی بیان، مباحثات وسیعی مجامع رسانه انجام رسیدند. طی سال دولت تعدادی خبرنگاران محدودیت ازادی بیان رعایت نکرده بودند مجازات رساند، بسیاری خبرنگاران دست خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، خصوص استثمار جنسی کارکشیدن کودکان صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ وجود این، دولت جامعه مدنی طور فزاینده فعالانه رسیدگی انها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی ظرف مدتی بیش 45 سال شیوه دموکراتیک برگزار دوره سه ساله دولت انتقالی پس جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید اجرا گذاشته شد، همه، حقوق بشر وضع ناگواری باقی ماند. علاوه جنگ وستیز پر جوش خروش شرق کشور، جایی کنترل دولت همچنان ضعیف گروه مسلح اجحافات جدی ادامه دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت سنگینی شدند.شهروندان هاییتی تعهد خود دموکراسی سه بار پای صندوق رای رفتن سال 2006 نشان دادند. بیش سه میلیون نیم نفر شهروندان رای دادن ثبت نام کردند، طبق اوردهای انجام شده هفتاد درصد انان دوره اول انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی ماه فوریه شرکت کردند. پس یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت تقریبا ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال ریاست جمهوری برگزیدند 129 کرسی پارلمان نمایندگان خود پر کردند. ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش ده سال درهاییتی برگزار شد. تمام احوال باز راهی دراز استقرارکامل حکومت قانون عدم کارایی نظام قضایی هاییتی اموزش مجدد بازرسی چگونگی استخدام پلیس ملی کشور پیش است.در اوکراین، پیشرفت قابل توجهی شیوه کاربستن حقوق بشر پس "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، ازادترین انتخابات طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. کشور همچنان بهبود ازادی رسانه ها، ازادی اجتماعات توسعه جامعه مدنی ادامه داد. وجود پیشرفت ها، تعدادی مشکلات مهم، جمله فساد تمام شاخه دولت، جا ماندند. هر چند وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس تغییر دموکراتیک رهبری کشور سال 2005 شکل چشمگیری بهبود یافته بود، سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح امیز یک هفته تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید اصل بازرسی موازنه گرفت. وجود دستاورد ها، اخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری تصویب کرد بسیاری نکات مربوط رعایت اصل بازرسی موازنه نفی شدند. دولت همچنین ایجاد مزاحمت سازمان غیر دولتی بودجه انها خارج تامین دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، گذار سمت دموکراسی "میانه روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت ازادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، دین همچنان جای بود. ناپدیدشدن فعالان سطح استان مخالفان سیاسی، خصوص استان شورش اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی قتل خارج حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری شکنجه مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد دولت نیروهای پلیس صورت فراگیر باقی ماند. جهت مثبت، ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. اولین بار ظرف سه دهه دولت پاکستان موفقیت قوانین زیانبار حال زنان عقب نشانید. قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 تجاوز عنف عفتی قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد ازطرف قربانی تجاوز اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر اولین بار راه اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری 2005 گشود، 2006 درخواست مردم دموکراسی پاسخگویی بیشتر واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی مهمی موضوع مسیر اصلاحات سیاسی دموکراس کشور وجود اورد. دنبال روندی 2005 اغاز شد، دولت صدها نفر فعالان وابسته گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" دستگیر چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد ماه فوریه سبب خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن فعالان خاطر شرکت درتظاهرات پشتیبانی یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. علاوه، اسنادی نمونه سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارایه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی دستگیر، حبس شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی تحمیل شرایط سخت ثبت احزاب سیاسی عقب انداختن خودداری ثبت انها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطه حزب اوتان، متعلق پرزیدنت نظربایف تحکیم کرد فضای سیاسی ناچیزی اظهار عقاید دگراندیشان طرفداران اصلاحات جا گذاشت. دولت اتهامات سیاسی محدودیت ازادی تجمع ازار مخالفان سیاسی پرداخت قوانینی محدود کردن ازادی رسانه تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت سازمان غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی تدوین تصویب قوانین جدید احزاب سیاسی قدرت بیشتری اختیار دولت تنظیم، وارسی، محدود کردن حتی بستن احزاب گذارند، تجربه کرد. روند مجلس مطیع دوما، فساد دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی قوه قضاییه، اعمال محدودیت سازمان غیر دولتی رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت مردم شد. چچن دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، جمله قتل غیر قانونی اجحاف غیر نظامیان، توسط نیروهای امنیتی فدرال نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی بمب گذاری تروریستی ادم ربایی سیاسی منطقه پرداختند. توجه گسترش موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه خاطر تخلفات مسیول شناخت.در ونزویلا دولت چاوز تحکیم قدرت خود قوه مجریه ادامه داد. دولت ازار مخالفان سیاسی سازمان غیر دولتی تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر طور عمده ازاد عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز 63 صد ارا دوباره ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، صد صد کرسی حزب او تعلق دارد، خواست او قدرت حکومت طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی تایلند، نیروهای نظامی دولت دموکراتیک سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز فقدان امنیت دلیل جنگهای داخلی جنگهایی ناشی عبور مرزها تواند خطر دیگری پیشرفت حقوق بشر حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق تشویق اشتی ملی باز سازی، پیگیری ادامه شیوه انتخاباتی قراری حکومت قانون؛ خشونت فرقه عملیات تروریستی، دست دست دادند حقوق بشر پیشرفت دموکراتیک سال 2006 طور تضعیف کردند. اینکه قانون اساسی قوانین عادی عراق چارچوب محکمی حفاظت حقوق بشر ارایه کنند، گروه مسلح دو جهت حقوق حمله ور شدند: کسانی دولت خصومت ورزند- تروریست القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه تک تک وزارتخانه ها، اسما دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه تجاوزات دیگر شدند.هر چند افغانستان پیشرفت مهمی بعد سقوط طالبان سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر کشور صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف یاغی گری مرگبار دلایل اصلی روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده دیگر گروه افراطی ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان غیر دولتی سازمان امداد رسانی غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری حملات ضد مدارس معلمان طور چشمگیری طی سال رو فزونی بود. گزارش منظمی حاکی بازداشت حبس مستبدانه، قتل خارج حوزه قضایی شکنجه، شرایط وخیم زندان دریافت شد. ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" هدف رسیدگی موارد گذشته نقض حقوق بشر بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور اغاز کرد.


1 2 3 4 5 ... 55 >>