X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

گزارش کار درمانگاه دام طیور


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 10

 

گزارش کار درمانگاه دام طیور

1- تیلربوز (کنه زدگی): علایم: انعکاس صدای قلب تقریبا تمام نواحی بدن خصوص اطراف ستون مهره / پتشی مخاط چشم/ تورم عقده لنفاوی prescapular prefemoral (پیش رانی)/تتراسیکلین (اکسی وت) (هفت درد) cc10-3 عضله کپل+اهن+B12. شستن مرتب دادن تفاله گوجه فرنگی هندوانه تب پایین اورد. درو چند بار تکرار شود . کنه حامل ریپی سفالوس بوده تیلریا انولاتا منتقل کند. سم ضد تیلریوز شامل: مک تاک سایر مترین نگوون باشند.

2- سخت زایی: حالت طبیعی سر گردن گوساله طرف جلو است. اینجا سر برگشته است. وقتی جنین راحتی خارج شود. اینجا خشک شده میرد. طناب دور مچ دست پوزه بسته کشیم. نباید دو روز شیر طور کامل دوشید. درمان: نیومایسین + کلسیم + فسفر + اکسی تتراسیکلین داخل رحم- هر 12 ساعت cc15 اکسی توسین قبل دوشش زنیم. گاهی پارگی رحم دارد انتی بیوتیک + اهن B12 تزریق کنیم.

3- ورم پستان گانگلیونی گوسفند (سیاه سینه): سر پستانک سیاه سرد شود تب دارد. درمان: پنی سیلین بتامتازون- هردو IM) پماد پستانی.

4- MCF (تب نزله بدخیم): بیماری ویروسی گوسفند گاو الوده کند. گاو زمین گیر بوده تنفس پر صدا فش فش دارد . کراتیت کدورت قرنیه داریم Centrifugal (از طرف مرکز) بوده قهوه شود. پرزهای داخل دهان پرخون بوده بضی انها سفید نکروزه شده اند. سرفه/ اشتهای کم/ عقده لنفاوی متورم تب داریم. بیماری کشنده دارو ندارد.

5- یکی دلایل استفراغ نشخوار کننده (گاو) دندان کج دگزامتازون تزریق شود.

6- پوسته پوسته شدن پستان: پس ضد عفونی پنس اسکالپل بریده اسپری اکسی تتراسیکلین (O.T.O) استفاده کنیم.

7- جابجایی خفیف شیردان: حرکات مشکی (Ballottemnt) پایین محوطه بطنی چپ صدای شلپ شلپ (Splashing Sound) دارد تمام سمت چپ محوطه بتنی ضربه زدن صدای زنگی قوی(Metalic Sound) شنیده شود. اشتها ندارد غذا نمی خورد شکمبه اتون است. درمان: حل کردن خوراندن پودر سوءهاضمه (Porgative)/ پارافین (مسهل) دواندن زیاد).

8- جفت ماندگی: بعد تولد جفت نیامده است. برخی عقیده دارند ماندن اشکال ندارد برخی بیرون کشند. دست طریق واژن جفت اتصالهایش جدا کنیم سپس 10 عدد بلوس اکسی تتراسیکلین (ابلت رحم) رحم گذاریم. اثر عدم درمان نکشیدن جفت متریت ایجاد شود.

9- انسداد پستان: گاهی یک سرپستانک گوشت اضافی دراورده شیر خارج نمی شود باید جراحی شود. اگر تنگ (Stenosis پستان) کورت تراشیده گشاد کنیم.

10- انگل طیور: طیور خودشان خوارانند دامدار زمین تعدادی کرم متحرک نشان دهد اسکاریس طیور است. درمان: البندازول.

11- ورم پستان: گاهی اثر کرم زدگی پستان ورم کرده سفت شود. درمان: تزریق پنی سیلین مالیدن پماد کرزول سر پستانک.

12- سندروم گاو زمین گیر (Downer cow syndrome): مانند تب شیر است. ولی سختی بلند شود. تب شیر پس زایمان ولی دانر کاو غیر زمان زایمان است. اگر دهیتدارته باشد (ازمایش الاستیسیته پوست دنده ها) سرم تزریق کینم. کلسیم طریق IV استفاده شود. اگر تب داشت اکسی تتراسیکلین IM زنیم. سپس یک چوب زیر گاو گذاشته دادن شوک کمک چند نفر بلند کنیم.

13- تب شیر (Milk Fever) : پس زایمان است. تونوسیته (قدرت ضربان) قلب کم بوده اریتمی دارد. گاو زمین گیر است. درمان: CMP (کلسیم- منیزیم- فسفر) شکل IV فنیل بوتازون + ویتامین AD3E طریقIM . شیر چند روز نمی دوشیم فقط گوساله بخورد. گذاشتن چوب زیر گاو شوک بلند کنیم. بعد تزریق کلسیم ضربان قلب قوی منظم شود.

14- عدم تعادل: احتمال کم خونی وجود دارد. درمان کلسیم ویتامین B12 + اهن طور IM تزریق کرده اگر غش کرد دست پا سیخ دچار هیپومنیزمی (Gross Tetani) شده منیزیم تزریق کنیم. (IV) .

15- ورم پستان(Mastitis) : زمان دوشیدن شیر صورت پته پته (دلمه دلمه چرک) خارج شود. درمان: لینکومایسین + دگزامتازون. اگر ورم پستان فیزیولوژیک ناشی ادم جای دست ماند داروی مدر مثل فورزماید ویتامین B12 B- complex استفاده شود.

16- نیوکاسل طیور زنده: اساس اطلاع دامدار علایم عصبی چند عدد تلفات بوده است. درمان ندارد بقیه واکسن روغنی زنیم.

17- بابزیوز : هماچوری همو گلویینوری وجود خون ادرار بزرگی عقده لنفاوی تب تمام علایم تیلریوز ( انعکاس صدای قلب ... ) وجود دارد. (بابزیوز فصول گرم فراوان هستند) درمان: بوتالکس.

18- سالمونلوز: وجود اسهال خونی اطراف مقعد/ زورش (Tenesmus) تب بالا. درمان: سولفادیمیدین زیر پوست گردن+ پودر Scor Stop ضد اسهال است. (محلول اب) + نیومایسین سولفات (بولوس سفید. شیر سرد ظرف کثیف باعث اسهال است.

19- وجود خون شیر : درمان: اکسی توسین + فنیل بوتازون + ویتامین K.

20- اسهال: الف) عامل هفته اول تولد کولی باسیل بوده اسهال سفید دهد. درمان: انروفلوکسازین + نیومایسین + سرم قندی- نمک. ب) اسهال بعد هفته اول ناشی سالمونلا سبز خونی زورش تب دارد. ج) اسهال زردی ناشی استرپتو کوکوس تب دارد. درمان پنی سیلین نیومایسین. د) اسهال متابولیک اثر خوردن شیر زیاد شیر سرد تب ندارد خود خود خوب شود. گوساله نباید بیش 10% وزن خود روز شیر بخورد.

21- ورم پستان گوسفند انگل (کخ روده کرم): اب گرم شستشو داده محلول کرولین زده مگس ننشیند. پنی سیلین دگزامتازون صورت IM تزریق کرده پماد نیومایسین پماد Tetranebanol سر پستانک مالیم.


1 2 3 4 5 ... 34 >>