X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع کیفیت زندگی انقلاب دیجیتال


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 34 صفحه


 قسمتی متن : 

 

کیفیت زندگی انقلاب دیجیتال

 

دکتر شهیندخت خوارزمی

 

پیش درامد

     مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی توجه تجربه موجود جهان معرفی کند. تهیه ان، رهیافت نظری اعمال نشده معنا که کیفیت زندگی چارچوب تئوری موجود تبیین نشده است. هدف اصلی مقاله، ایجاد حساسیت اشنا ساختن خوانندگان ابعاد مفهومی تجربی موضوع است      

مقاله شامل سه بخش اصلی است.

   ?    بخش اول نخست شرایط عمومی جهان وضعیتی که شکل گیری پارادیم جدید انجامیده مورد بحث قرار گیرد. سپس انقلاب دیجیتال تاکید شکاف دیجیتال معرفی شود.

   ?    بخش دوم مفاهیم تعاریف کیفیت زندگی ارائه شده معرفی مهم شاخص کیفیت زندگی، چند نمونه تجربه جهانی زمینه استفاده شاخص سیاست گذاری برنامه ریزی توسعه ملی محلی ارائه شود.

       ?         بخش سوم، نگاه کوتاهی دارد بحث ایران توجه الزامات عصر دیجیتال کیفیت زندگی.

 

 

بخش اول: نگاهی اوضاع کنونی انقلاب دیجیتال

 

     جهان وارد عصر تازه‌ای شده است. نیمه دوم قرن بیستم ، پایان عمر عصر صنعتی اغاز شد. تحولات پرشتاب علمی ? تکنولوژیکی موتور محرک تحول بوده است. نخست ، ورود کامپیوتر سپهر فنی زندگی دگرگون شد. سپس گرایی امواج تحول حوزه اطلاعات ارتباطات، کامپیوتر کمک تکنولوژی ارتباطی جمله تلفن وصل شدند چندی بعد قابلیت دو تکنولوژی پرتوان توانمندی تکنولوژی تلویزیون ترکیب باعث پیدایش عظیم ماشین مصنوع دست انسان گردید، یعنی شبکه جهانی ارتباطات اطلاعات پیوسته ای که نماد اشکار اشنای اینترنت سرعت پرتوان دارد همه ابعاد زندگی بشر دگرگون سازد. جریان تحول پرشتاب حول محور تکنولوژی دیجیتال ، باز شتاب یافته راه ورود عصر دیجیتال هموار ساخته که فرصت چالش ، امیدها بیم هایی بی‌سابقه .

 

وقتی تحولات شتاب گیرند ، برپدیده پیچیدگی ابهام حاکم شود سیستم حالت تعادل خارج شوند وضعیت بحرانی شده دیگر قانون مندی مرسوم پدیده حاکم نیست. عصر دیجیتال ، عصری بحران خیز پراشوب . دستاوردهای بشر عرصه مادی سریعتر توانایی انسان نظام اجتماعی مخلوق انسان ، انطباق خلاق دستاوردها حرکت کند. انسان افریده خودش عقب ماند اشفته سردرگم نه حال درک کند نه می تواند گذشته پناه برد نه قادر اینده پیش بینی کند. حالت اشفتگی سردرگمی تعادل ذهنی ریزد. اما ، ذهن انسان ذاتا" گرایش دارد تعادل جویی گریزان بودن اشفتگی اشوب. انسان خواهد دنیای نظمی ، نظمی بجوید ، فضای پرابهام درک روشنی دست یابد شرایطی که پیش بینی اینده دشوار ، اینده مطلوب خود رقم زند. فضیلت وجودی انسان که عبارتند خردورزی ، خوداگاهی ، تامل بازپس نگری ، تفکر انتزاعی ، تجسم تخیل ، خلاقیت نواوری، یادگیری ، انطباق خلاق شرایط پرتحول ، همگی فعال شوند انسان فرزانه سرعت یابد که راه حل مسئله ، نه پناه جستن گذشته که دست رفته نه توقف درحال شیوه سرگردان درمانده ، بلکه ادامه راه نگاهی استراتژیست اینده ساز عزمی راسخ انتخاب خردمندانه مسیر حرکت غایت مطلوبی که کیفیت زندگی اش اسیب نرساند. گونه که عصر دیجیتال رهیافت رهیافت امیدبخشی شکل گیرد که هریک گونه‌ای بازتابی فضائل انسانی که تجهیز شده اند اشتباهات گذشتگان جبران کنند. اشتباهاتی که هزینه سنگینی برجامعه بشری تحمیل کرده کیفیت زندگی انسان معاصر تنزل داده است. پیش معرفی مهمترین رهیافت مثبت سرنوشت ساز اخیر، نگاهی خواهیم داشت پی امدهای اشکار اشتباهات .

 

     بحران زیست بومی زیست محیطی معنای نادیده گرفتن واقعیت که انسان جزیی طبیعت که معرف کل هستی نظامی پیوسته اجزایی که رابطه‌ای سیستمیک دارند اگر تعادل نظام مختل شود ، کل سیستم اجزای اسیب جدی وارد خواهد شد. اشتباه بشر نادیده گرفتن اصل فعالیت‌های اقتصادی باعث شده که اسیب‌های زیر بروز کند :

   ?    برهم خوردن تعادل جو بروز تغییرات ناگهانی اب هوایی ناشی اثار گرم خانه‌ای ، نازک شدن ازبین رفتن لایه اوزون امثال .

       ?         بین رفتن بسیاری گونه جانوری وگیاهی .

       ?         نابودی جنگل .

       ?         الودگی هوا اب خاک طبیعت طور کلی .

       ?         تحلیل رفتن منابع طبیعی احیاء ناپذیر (سوخت فسیلی مواد معدنی)

 

     بحران بازارهای مالی: گویند جهان پیشرفته ، بازارهای مالی کازینویی تبدیل شده اند جهانی که روزانه 5/1 تریلیون دلار معامله صورت گیرد. (Henderson, 1999) . خدمات مالی اقتصادهای پیشرفته 9 برابر رشد داشته راه داد ستد پول ، سریع تر فعالیت دیگر توان پول دار شد. کازینو ، نقدینگی پس اندازهای کوچک بزرگ مردم عادی حتی بازنشستگان بلعد. اسیب پذیری نوسانات بحران زای بازار بورس نیویورک پس حادثه 11 سپتامبر خوبی اشکار اثار گسترده اقتصاد جهانی همه نگران کرده است.    جهان کنونی تحت سلطه شبکه‌ای دولت بزرگ ، شرکت جهانی نهادهای سرمایه گذار البته کازینوی جهانی قرار دارد که منطقی کار می‌کنند که جهان وضعیت کنونی کشانده است. انفجار بمب کلوپ تفریحی جزیره بالی اندونزی که بیش دویست نفر کشته جای گذاشت گروگان گیری امفی تاتر مسکو توسط شورشیان چچن البته حادثه 11 سپتامبر حوادث دیگری که شاید پیش باشد ، واکنش‌ها هشدارهایی درباره خطرناک شدن اوضاع جهان خردانه بودن منطق حاکم اشاره کند. جهان نگاه کاملا" متفاوتی نیاز دارد .

 

     بحران سیاسی که ماهیت فرهنگی دارند. حادثه 11 سپتامبر نقطه عطفی شمار اید تاریخ بین الملل هشداری کشورهای پرقدرت جمله امریکا بیانگر واقعیت که هر گاه بنیان تصمیم گیری ویژه تصمیم اثار جهانی ، نگاه سیستمیک کل نگر نباشد جوامع کره زمین عناصر یک سیستم جهانی تلقی نکند ، هزینه سنگینی خواهد پرداخت . هیچ سیستمی یک عنصر معدودی عناصر نمی تواند قیمت عقب ماندگی عناصر دیگر رشد کند سیستم کل متعادل بماند. نابرابری ، تعادل سیستم زند بقای خطر می اندازد. حل بحران سیاسی معاصر گرو وجود رهبرانی جهانی که خردورز باشند کل نگری سیستمیک ? اکولوژیک تدبیر خروج بن بست کنونی راه حل درازمدت بیابند. رهبران کنونی جهان پیشرفته ، سیستم جهانی جهت معکوس هدایت کنند نمونه‌ای ارائه دهند متضاد الگوی ارمانی. جهان امروز که رهبران کشورهای بزرگ ، مشروعیت جهانی خود سرعت دست دهند، خلاء رهبری سیاه چال پدید اورده که بیش هرچیز نیروی حیاتی خود جوامع پیشرفته درون خود می‌بلعد.

 

     بحران فرهنگی ? اجتماعی که سطوح مختلف بازتاب دارد، جمله سطح بین المللی تقابل اسلام ? مسیحیت که بیشتر جانب منافع مستقری هدایت شود که پی منافع کوتاه مدت هستند نجات جامعه بشری بن بست کنونی نمی اندیشند . سطح فردی بحران بهترین وجه خود روان اشفته احساس بیقراری احساس عدم امنیت درونی ناامنی محیطی انسان معاصر متجلی ساخته است. بیرون ، گروه انسانی جان افتاده اند درون انسان خود منازعه تلخ پیش برد.

 

     مردمان مرفه پیشرفته نخستین بار انسان نادار عقب مانده درک مشترکی رسیده اند هر دو دردمند نگران خود پرسند همه هیاهو چیست ؟ چرا کار جا کشیده است؟ غایت زندگی چیست ؟ نیویورکی مرفه موفقی که قبل 11 سپتامبر اهنگ پرشتاب. زندگی روزانه او فرصتی ایستادن دور خود نگریستن نمی داده ، مشاهده فروریختن دو برج تجارت جهانی برابر چشمانش که همواره نماد قدرت پایدار تجاری رهبری اقتصادی جهان بوده ناپدیدشدن چند هزار افراد موفق پرتحرک مانند خودش ، ناگهان مجبور شده نگاهی تازه فاصله متفاوت خودش بنگرد خود سوال کند ، معنای زندگی چیست ، همه تلاش کوشش که حاصل یک باد رود ، چه فایده دارد ؟ سرنوشت من دست کیست ؟ سرنوشت من کجا هدایت شود ؟ ناگهان حس می کند دشمنانی دارد ، قوی تر رهبرانش ، دشمنانی نامریی ناشناخته که مجبور بشناسد انگیزه درک کند. ناگهان زندگی رنگی دگر یابد ، ماجراهای پس 11 سپتامبر ، سرزمین‌های پررونق اروپا واکنش مشابهی ایجاد کرده . حال هوای دیگری زندگی مردمان پرنخوت اسوده خیال بخش پیشرفته جهان حاکم شده است. هر دو بخش، مرفه نادار ، مردم حساس شده اند اشتباهاتی که گذشته داده است. ولی رهبران، ترجیح دهند راه خود ادامه دهند.

 

    افزون بران، دستاوردهای انقلاب دیجیتال پیشرفت سایر حوزه علوم تکنولوژی ، شکاف های تازه پدیده اورده نابرابری گذشته عمق بخشیده . شکاف دیجیتال ، شکاف تکنولوژی ، شکاف دانایی شکاف ژنتیک باعث شده که یک بخش جهان سرعت پیش برود بخش دیگر عقب بماند. شاید ریشه اصلی بحران سیاسی فرهنگی ? اجتماعی بروز همین شکاف روزافزون باشد. بخشی جهان دلایل بسیار توانسته ایجاد زیرساخت ، بنیان ظرفیت لازم زمینه علم تکنولوژی طور مستمر پیشرفت کند، گونه که سهم عمده بازارهای تولید مصرف تکنولوژی، پیشرفته خود اختصاص داده ضمن توانایی بالایی جذب پیشرفت حل مسائل توسعه قابلیت ظرفیت سازی برخوردار شده است. درنتیجه ، سریع تر بهتر ثروت تولید کند دانایی پیشرفته خدمت تولید ثروت کار گرفته است. عکس ، باقیمانده جهان نه سهمی دارد بازارهای خلق علم تکنولوژی نه توانایی دارد که دانایی موجود پیشرفته دیگران جذب کند حل مسائل توسعه قابلیت خود بهره بگیرد. بد نیست جا نگاه کوتاهی داشته باشیم شکاف دیجیتال که موضوع بحث مقاله حاضر .

 

شکاف دیجیتال

شکاف دیجیتال فاصله روزافزون کشورهای توسعه نیافته کشورهای توسعه یافته دسترسی تکنولوژی دیجیتال استفاده تکنولوژی بهبود بهره وری کارایی فرایندها ، فعالیت ، سیستم کارها همه بخش زندگی ، سطح خرد کلان کارگیری ایجاد زیرساخت مناسب مشارکت فعال تولید دانش تکنولوژی دیجیتال مصرف ابزار کالاها خدمات دیجیتال . شکاف شاخص متفاوتی سنجیده شود ، جمله دسترسی تکنولوژی اطلاعات ارتباطات (ICT) مانند تلفن ، تلفن سیار اینترنت پخش ماهواره برنامه رادیویی تلویزیونی . جامع شاخصی که مقایسه کشورها شناخت شکاف ارائه شده ، شاخصی که بانک جهانی ارائه داده (گزارش ISI ، 2001) . بانک جهانی شاخصی نام ISI یعنی شاخص جامعه اطلاعاتی ، (Information Society Index) تعریف کرده که شامل 23 متغیر است. متغیرها معرف چهار زیرساخت شرح زیرند که توانایی شهروندان هر کشوری مبادله اطلاعات داخل خارج کشور سنجند :

 

1- زیرساخت کامپیوتر

-         سرانه PC نصب شده

-         تعداد PC حمل شده برحسب خانوار

-         PC حمل شده تجاری دولتی / برحسب نیروی کار حرفه‌ای

-         PC حمل شده اموزشی / برحسب دانشجو استاد

-         درصد PC شبکه شده

-         مخارج نرم افزار / سخت افزار

 

2- زیرساخت ارتباطات

-         حجم تجارت الکترونیکی

-         تعداد کاربران خانگی اینترنت

-         تعداد کاربران اینترنت کسب کار

-         تعداد کاربران اینترنت سازمان اموزشی

 

3- زیرساخت ارتباطات

-         تعداد خطوط تلفن / خانوار


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)