X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع کشاورزی دیجیتالی


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 25 صفحه


 قسمتی متن : 

 

کشاورزی دیجیتالی

نویسندگان: ملنی ای.گاردنر، کتابخانه ملی کشاورزی

جوان دو وریس، دانشگاه مینه سوتا

سیندی کاگ، دانشگاه ایالتی واشنگتن

ترجمه: محمدخداجوی

 چکیده:

مرکز ‌اطلاعات شبکه کشاورزی (ای.جی.ان.ای.سی)، نظام اشاعه اطلاعات اینترنتی بهبود کیفیت منابع اطلاعات کشاورزی می‌باشد. حال حاضر بیش 35 سازمان شبکه فعال هستند که هر یک بخش کوچکی اطلاعات تخصصی تامین می‌کند. نظام اطلاعاتی شامل برنامه‌های منظم جهت مداری که اطلاعات کشاورزی امور مربوطه منابع مرجع چند رسانه‌ای استفادهء عموم، دانش‌پژوهان، گروه‌های تجاری کاربران دولتی فراهم می‌اورد.

بعضی اهداف ای.جی.ان.ای.سی قرار است: شناسایی ارزیابی مجموعه عظیم طلاعات منابع الکترونیکی، سهولت دسترسی بازیابی مفیدترین منابع اطلاعاتی، گرداوری کامل‌ترین ان‌ها، اطلاع‌رسانی متخصصین مناطق تحت بررسی خدمات مرجع پیوسته، استفاده ازخصوصیت اشاعه اینترنتی عنوان اهرمی جهت اطمینان خاطر که کار مسئولیت یک نسبت امر دخالت داشته‌اند سهولت همکاری ارتباط بین جامعه بزرگ کشاورزی، ویژگی شاخص هر یک مراکز ارائه خدمات مرجع می‌باشد. اعضاء همواره خلاصه‌ای موضوع مرکز دو نمونه مطالعاتی دسترسی کاربران قرار می‌دهند. انها کارهای انجام

شده توسط دانشگاه مینه سوتا اماده‌سازی انتقال منابع مرجع دانشگاه، ایالت سطح جهانی شرح می‌دهند تلاش‌های دانشگاه ایالتی واشنگتن ساخت مجموعه مراجع دیجیتالی بحث می‌پردازد.

خلاصه‌ای موضوع ای.جی.ان.ای.سی

مرکز اطلاعات شبکه کشاورزی (ای.جی.ان.ای.سی) نظام اشاعه اینترنتی دسترسی منابع اطلاعات کیفی کشاورزی که اتفاق اعضاء (www.agnic.org) اداره می‌شود.کتابخانه ملی کشاورزی ایالت متحده (ان.ای.ال) چندین موسسه عضو حدود ده سال پیش متوجه شدند که همکاری اشتراک منابع بین موسسات هدف مشترک کشاورزی ضروریات هیات ان.ای.ال. جهت افزایش دسترسی اطلاعات کشاورزی می‌باشد. میان منابع مشترک، اطلاعات تخصصی مربوطه خدمات مرجع پیوسته کلیه موفقیت ای.جی.ان.ای.سی می‌باشد.

ای.جی.ان.ای.سی پی نیاز تعیین نقش کتابخانه‌ها سایر فراهم‌کنندگان اطلاعات محیط الکترونیکی جدید بوجود امد یک کمیته همکاری مشترک دسترسی منابع کیفی شکل الکترونیکی شامل فایلها، منابع جدید، اطلاعات اماری همکاری می‌کنند.

در پی نظریه که هدف اصلی امکان دستیابی اطلاعات بهینه می‌باشد خدمات مرجع پیوسته (بخصوص مراجع اشاعه شده) عناصر مهم سرویس محسوب شدند. بعد ازمایش بین هفت سایت صورت اکادمیک (1997-1996) همه اعضاء اتفاق‌نظر داشتند که پاسخ کاربران سوی مراکز مستدل قابل قبول بوده است.

این شبکه موفقیت‌های مختلفی تجربه کرده است. بعد ازمایش اندکی پس دوره ارائه مرجع پیوسته، یکی سایت‌های ای.جی.ان.ای.سی تصمیم گرفت که گزینه‌ای عنوان "سوالی بپرسید" برنامه خود حذف کند. ولی مدت کوتاهی برابر فشار اتحادیه، سایت مجبور مورد صفحهء اول خود اضافه نماید. طی دو روز انها بیش 400 سئوال دریافت کردند. لذا دوباره تصمیم گرفتند که گزینه سایت بردارند. یک تحلیل اجمالی مسئله عللی دریافت همه سئوالات که دست امد شرح زیر می‌باشد).

1. متخصصینی که یک زمینهء خاص پژوهش می‌کنند، ایجاد شده بود.

2. موضوع چنان کاربر مدار که کانون توجه کاربران غیرمتخصصین بوده است.

3. سایت توسط متخصصین موضوعی اطلاع‌رسانی بوجود امده اداره می‌شد نه کتابداران.

ارزیابی مجدد ساختار منجر طراحی مجدد طراحی مجدد حجم کم اطلاعات بیشتر پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان شده بود.

به جز دو سایت مرکز اطلاعات شبکه کشاورزی، بقیه بوسیلهء کتابداران داده‌های ورودی ان‌ها زمینه ساختار، گسترش انتخاب منابع اداره می‌شود.

اعضاء مرکز معتقدند که کاربران بیشتر خدمات سایت‌های سازمان‌یافته که سطح وسیعی کاربران تحت پوشش قرار می‌دهند امکان پاسخ‌های مکرر پرسشهای مکرر استفاده منابع پراستفاده سایر اطلاعات عمومی می‌گیرند. سیاری اعضای احتمالی اینده پیوستن اتحادیه طفره می‌روند چرا که مواجه شدن انوه سئوالات واهمه دارند.

پیچیده شدن مسئله زمانی که برخی کتابخانه‌های دانشگاهی اهداء زمین گروه کاربران محدودتری نسبت سایر اعضای مرکز اطلاعات شبکه کشاورزی دارند.

با جهانی شدن هر برنامه، اکثر موءسسات اهدای زمین سعی توسعهء فعالیت‌هایشان خدمت کمیته‌های جهانی دارند بیشتر مراکز پیوستن مرکز اطلاعات شبکه کشاورزی تمایل نشان می‌دهند. حال دانشگاه مینه سوتا دربارهء تلاش‌هایش زمینهء سیر تغییرات گسترش اجزاء مرجع پیوسته سایت مربوطه خود صحبت می‌کند.

دانشگاه مینه سوتا سوی جهانی شدن

ماهیت تعاونی اشاعه مرکز اطلاعات شبکه کشاوری حامی مشوق مشارکت موءسسات اهدای زمین سطح بسیار بالا بوده است. یک کتابخانهء اهدا زمین غیرممکن که بتواند سایت خود پاسخگوی تمام بخش‌های کشاورزی علوم وابسته بوده سئوالات تک تک افراد پاسخ دهد. سوی دیگر، وجود سایت وبی که بخش‌های خاصی موضوع تمرکز کرده توسط یک مجموعه برنامه قانونی وزنه‌های تحقیقی برنامه‌ریزی شده حسن شهرت ملی پشتیبانی شده هیجان‌انگیز نظر می‌رسد.

دانشگاه مینه سوتا دو سایت مرکز اطلاع‌رسانی شبکهء کشاورزی دارد. هر دو سایت براساس ویژگی‌های منحصر فردی بوجود امده‌اند که پایه اساس سایت‌ها حساب می‌ایند. جنگل‌داری مرکز اطلاعات شبکهء کشاورزی (forestry.lib.umn.edu/agnic) چهار پایگاه اطلاعاتی دارد که بیش 20 سال که توسط کتابخانه جنگل‌داری جین البرشت تهیه منتشر می‌شود. جنگل‌داران خواهان اطلاعاتی هستند که پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگ کشاورزی علوم اجتماعی جنگل‌داری پنهان شده باشد نیستند بلکه پی اطلاعاتی هستند که شامل طرح‌های جدید، احداث نگهداری، حفاظت گسترش جنگل‌های استوایی پایگاه‌های اطلاعاتی جنگل‌داری شهری هستند، می‌باشند. کشاورزی اقتصاد کاربردی مرکز اطلاعات شبکهء کشاورزی (agecon.lib.umn.edu/agnic.endex.html) منابع قابل بررسی صورت متن کامل طریق بخش‌های دانشگاهی علمی-کاربردی سطح کشور اختیار همگان قرار می‌دهد. اطلاعات کشاورزی اقتصاد کاربردی طرف انجمن اقتصادی-کشاورزی خدمات پژوهش اقتصادی موءسسه کشاورزی امریکا حمایت می‌شود. ابتکار پاتریشیا رودکویچ، کتابدار کشاورزی اقتصاد کاربردی است. اقتصاددان‌ها صورت معمول کار مسائل تحقیقی روز تاکید دارند.

خدمات مرجع پیوسته حوزه‌های موضوعی خاص جزو سایت موضوعی مرکز اطلاعات شبکهء کشاورزی نظر گرفته شده است. سایت‌ها شامل دستیابی منابع الکترونیکی موجود مجموعه‌ها پیوندها دیگر منابع مربوط موجود اینترنت فراهم می‌اورد. بسیاری سایت‌ها استفاده مکرر منابع پیشنهاد شده پاسخ‌های مکرر پرسش‌های مکرر مشخص می‌کنند.

و منابع باید اگرنه همه، بلکه حداقل اکثر سئوالات کاربران پاسخ فراهم نماید. اگر سئوالاتی بی‌جواب بمانند، کتابدار شخصا می‌تواند دستیابی اطلاعات مورد نیاز یاری نماید.

تفاوت بین خدمات میز مرجع پیوسته سنتی همیشه وهله اول مشخص نمی‌شود بلکه مرور تفاوت اشکار می‌گردد. خدمات مرجع پیوسته مستلزم کار تنظیم سوی کتابدار است. هیچ فرصتی ایراد گرفتن‌ها موضوع صدای مشتری طرح سئوالات کنجکاوانه او وجود ندارد. بنابراین کتابدار تنهایی موضوع اینکه چه میزان اطلاعات مورد نیاز تصمیم می‌گیرد. چون سرعت محیط ارزشمند است، کتابدار ضرورت پاسخ‌گویی کامل سریع درک می‌کند، هر چند که نوشتن یک پاسخ کتبی نسبت یک پاسخ شفاهی مستلزم زمان تلاش بیشتری است. شاید بتوان گفت که اختلاف چشمگیر ماهیت ناشناخته تقاضاها ناشی می‌شود. زمانی که سایت اطلاعات مربوط کاربر جمع‌اوری می‌کند، کتابدار موقعیتی درک تقاضای مورد درخواست ندارد. بازخورد سودمندی پاسخ حداقل خدمات پیوسته برابر خدمات مرجع سنتی (قدم زدن تلفن کردن) است.

یک ساختار مناسب سازمان‌یافته منابعی که دقت انتخاب شده باشد کاربران اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که می‌توان سهولت اطلاعات مورد نیاز مشخص اطلاعات اضافه حذف کرد. توسعه وب سایت مرجع پیوسته وقت‌گیر بوده هزینهء نگهداری بسیار بالاست. دلیل محدودیت‌های زمانی، روند کار مرجع نحو شگفت‌انگیزی اطلاعات میز مرجع سوی توسعهء خدمات مرجع وب مدار حال تغییر است. کاربران شبکهء جهانی وب انتظار خدمات بیست چهار ساعته هفت روز هفته دارند. جالب که بسیاری سئوالات جنبهء تمجید پایگاه‌های اطلاعاتی داشته پیشنهاد زمینهء ایجاد پیوندهای جدید توصیه‌هایی جهت اصلاح فرمت هستند. عامل مهمی که باید زمان تجسم یک وب سایت نظر گرفت پیش‌بینی پوشش بیشترین سطح ممکن کاربران است. ایجاد سطوحی منابع روشی که باعث می‌شود سطح وسیعی درخواست‌های کاربران خود جای دهد.

پیش‌بینی وسیع‌ترین سطح کاربران چشم‌انداز جدیدی بسیاری کتابخانه‌های اهدا زمین است. هر چند تاکید مجددی که هیئت امدادی دانشگاه مینه سوتا عمل امد وجود سطح وسیع کاربران اهداف خاص موءسسه تامین می‌کنند. دانشگاه طور جدی مشارکت بخش‌های تجاری، صنعتی، دانشجویان دوره لیسانس، جامعه روستایی، تحصیلات گروه‌های خاص برنامه‌های پژوهشی بین‌المللی شروع کرده است.

دانشجویان اساتیدی که راستا کار می‌کنند سراسر جهان پراکنده‌اند

گسترش مجموعه مرجع مجازی

دانشگاه ایالتی واشنگتن درختان میوه عنوان موضوع اصلی کشاورزی تاکید دارد. ایالت واشنگتن یکی تولیدکنندگان بزرگ درختان میوه است، که 47% محصول کل سالانه سیب گیلاس 42% محصول گلابی امریکا فراهم می‌کند. دانشگاه ایالتی واشنگتن چندین سایت ترویجی ارتباط درختان میوه انتشارات متعددی محصولات پایه یکسال دارد. تکیه چنین جایگاه محکمی، دانشگاه ایالتی واشنگتن توسعهء سایت مرکز اطلاعات شبکهء کشاورزی زمینهء درختان میوه عهده گرفت.


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)