X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع قوانین فوتسال


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 9 صفحه


 قسمتی متن : 

 

قوانین فوتسال

– قانون زمین فوتسالزمین بازیاندازه زمین بازی :طول = حداقل 25 متر حداکثر 42 متر .عرض = حداقل 15 متر حداکثر 25 متر .در مسابقات بین المللی برابر :طول = حداقل 38 متر حداکثر 42 متر . عرض = حداقل 18 متر حداکثر 25 متر .پهنای کلیه خطوط 8 سانتیمتر . اندازه دایره وسط زمین 3 متر باشد . فاصله نقطه پنالتی خط دروازه 6 متر باشد .فاصله نقطه پنالتی دوم خط دروازه 10 متر باشد . اندازه ربع دایره گوشه زمین (کرنر) 25 سانتیمتر باشد .اندازه دروازه : فاصله بین دو تیر دروازه 3 متر ارتفاع تیر افقی سطح زمین 2 متر .تذکر : ورود خروج بازیکنان موقع تعویض بایستی محدوده مشخص شده انجام گیرد .2- قانون توپ فوتسال(the ball)جنس توپ : چرم مواد مشابه باشد .توپ : محیط حداقل 62 حداکثر 64 سانتیمتر باشد .وزن توپ : درشروع بازی نبایستی کمتر 390 گرم بیشتر 430 گرم باشد (توپ نمره 4) . شناسایی استاندارد : هنگامی که توپ ارتفاع 2 متری طرف زمین رها شود نباید بیشتر 65 سانتیمتر کمتر 55 سانتیمتر زمین مسابقه جهش نماید .فشار توپ : 4/0 - 6/0 اتمسفر برابر 400 600 گرم سانتیمتر مکعب سطح دریا باشد .3 - قانون تعداد بازیکنان فوتسال ( players)تعداد بازیکنان : یک مسابقه شرکت دو تیم نباید بیش 5 کمتر 5 بازیکن هر تیم باشد که یکی انها دروازه بان لباس مشخص .گر دلیل اخراج ، تعداد بازیکنان یک تیم کمتر 3 بازیکن برسد بازی باید تعطیل شود .1 - حداکثر بازیکن ذخیره حداکثر 7 نفر باشد .2 - تعداد تعویض سیار نامحدود حتی دروازه بان ( رنگ لباس دروازه بان متمایز بازیکنان ) بازیکنی که تعویض میشود تواند دوباره زمین بازی برگردد .دروازه بان میتواند جای خود سایر بازیکنان عوض نماید ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی مثل سایر بازیکنان صورت گیرد ) تعویضها باید محل مشخص شده هر تیم صورت پذیرد .3 - عمل تعویض زمانی خاتمه یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود .4 - چنانچه جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل اینکه بازیکن تعویضی کاملا زمین ترک کند وارد زمین شود . داور بازی قطع ( رعایت اوانتاژ تیم حریف ) بازیکن تعویضی بیرون بفرستد بازیکن جانشین اخطار بازی یک ضربه ازاد غیر مستقیم نفع تیم مقابل محل توقف توپ زده شود .تذکر : اگر هنگامیکه داور بازی متوقف کرد توپ درون محوطه جریمه بوده ضربه ازاد غیر مستقیم خط محوطه جریمه نزدیکترین محل محل توقف توپ انجام شود .اگر بازیکن جانشین بازیکن تعویضی محلی غیر منطقه تعویض وارد زمین بازی شده زمین بازی خارج گردیده :داور بازی متوقف کرده بازیکن خاطی اخطار بدهد بازی مجددا شروع کرده یک ضربه ازاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی محل توپ زمانیکه بازی متوقف کرده .4 - قانون وسایل بازیکنان فوتسال( the players equipment )وسایل بازیکن : بازیکنان نباید چیزی بپوشند که خود سایرین خطرناک باشد وسایل بازیکنان شامل پیراهن ورزشی - شورت - جوراب - قلم بند کفش مخصوص فوتسال .استفاده کفش بازیکن اجباری - نقص قانون بازیکن خاطی زمین خارج فرستاده تکمیل وسایل اجازه داوران حتما هنگام توقف بازی وارد زمین شود .شماره پیراهن بازیکنان باید 1 15 باشد . شماره پیراهن بازیکنان باید کاملا واضح خوانا باشد .جوراب باید قلم بند کاملا بپوشاند . دروازه بان میتواند شلوار ورزشی استفاده نماید .5 - قانون داور فوتسال ( the referee )هر بازی توسط یک داور ، یک داور دوم ، یک وقت نگهدار یک داور سوم قضاوت میشود . اداره بازی یک داور اصلی سرداور تعیین گردد . قدرت او که قانون او تفویض نموده موقع ورود محل بازی واقع شده خروج انجا پایان یابد هر مورد مرتبط بازی نتیجه نهایی تصمیم اوست صورت عدم حضور وقت نگهدار مسوولیت عهده اوست .اگر بین تصمیم داور داور دوم موضوع یک خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصمیم عقیده داور باید اجرا شود .6 - قانون کمک داوران فوتسالکمک داور ( داور دوم ) : بایستی هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفهمی کند همان قدرت اجرایی دارد جز ( همه وقایعی که قبل حین بعد بازی افتد ثبت گزارش کند ) صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان تایم یک دقیقه محاسبه نماید تعویض سیار صحیح انجام گرفته . صورت دخالت مورد جانب کمک داور ، داور اصلی بایستی او وظیفه معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع گزارش کند .تذکر : صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد .7 - قانون وقت نگهدار فوتسال( the time keeper,s duties )وقت نگهدار : خارج بازی امتداد خط میانی منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد . وظایف او نگهداری وقت بازی 2 دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت دادن علامت تایم اوت داوران اعلام زمان بازی صوت داوران یادداشت 5 خطای اول هر تیم هر نیمه که توسط داوران اعلام شده ثبت شماره گلزنان بازیکنان اخراجی اخطاری تایم اوت باشد .یک دقیقه تایم اوت چک کند .دو دقیقه زمان مورد نیاز برگشتن یک بازیکن بجای بازیکن اخراجی محاسبه نماید .پایان نیمه اول ، پایان مسابقه ، پایان 2 زمان وقت اضافه پایان تایم اوت صوت خود وعلائم ارائه شده داوران نشان دهد .تایم اوت انجام شده توسط تیمها تابلو نشان دهد .تعداد 5 خطای اولیه توسط هر تیم هر نیمه زمان بازی تابلو نشان داده علامت دهد .وظایف داور سوم ( the third referees duties ) :داور سوم وقت نگهدار کمک میکند تعداد خطاهای انجام شده ( 5 خطای اولیه ) هر نیمه ثبت مینماید .هر توقف بازی دلایل توقفها ثبت میکند .شماره بازیکنان زننده گل ثبت کند .شماره نام بازیکنان اخطاری واخراجی ثبت میکند .هر گونه اطلاعات مورد نیاز فرم مسابقه ثبت میکند .در صورت بروز هرگونه اسیب دیدگی احتمالی داور داور دوم ، داور سوم جایگزین انهامی شود .8 - قانون مدت بازی فوتسال( the duration of the match )مدت بازی : مدت بازی دو وقت 20 دقیقه زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه باشد .هر تیم تواند هر نیمه یک تایم درخواست کند ( بازی حذفی وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد ) .برای ضربه پنالتی ضربات ازاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم 5 خطا ) اندازه زدن ضربات مذکور پایان وقت زمان بازی اضافه میشود .در بازیهایی که بایستی نتیجه مشخص شود صورتیکه بعد پایان وقت قانونی نتیجه بازی مساوی باشد دو وقت اضافه 5 دقیقه استفاده شود .در طی دو وقت اضافه 5 دقیقه هیچگونه تایم اوتی تیمها داده نمیشود .9 - قانون شروع بازی فوتسالشروع بازی : برنده قرعه اختیار انتخاب زمین بازنده قرعه ضربه شروع بازی زند . ضربه شروع داخل زمین حریف علامت داور اصلی خواهد که فاصله بازیکن مقابل توپ 3 متر خواهد . ضربه شروع مستقیما گل دست نمی اید .دراپ بال روش دیگری شروع بازی .زمانیکه هر دلیلی که قانون پیش بینی نشده شما بازی متوقف نموده اید بایستی بازی دراپ بال مجددا شروع نمائید . هنگامیکه توپ درون محوطه جریمه میباشد داور بازی متوقف مینماید دراپ بال بایستی خط محوطه جریمه


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)