X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع قالبگیری اشیاء گداخته


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 39 صفحه


 قسمتی متن : 

 

قالبگیری اشیاء گداخته

قالبگیری مواد گداخته تکنیک قدیمی قرن می‌باشد شکل گیری مواد خالی یک ماده گداخته بدست می‌اید. فرایند درزمان‌های قدیم توسعه مصریان بلیونیها گداختن شیشه کهربای ذوب شده درون ظرف‌های کوچک مجسمه‌های سفال رنگی دکوری استفاده کرده اند. طوراساسی فرایند شکل گیری یک لوله هوای وارد شده گداختن درون لوله کشش بسط تشکیل می‌شود یک شی ء گداخته ازاد درمیان یک قالب شکل گیری شی تعیین کند. طرح گداختگی پلاستیک طوراساسی مشابه فرایندی دربالا طرح ریزی شده، استثنای مواد تجهیزات تغییر کرده اند طورقابل توجه پیچیدگی بیشتری ساخته اند.

تکنیک اساسی قالب ریزی گداختگی پلاستیک توسعه یافته ممکن عنوان یک رشد فاربی فرایند اکستروژن* مورد توجه قرارگرفته باشد. درتکنیک‌های توسعه یافته اول، انجایی یک ماشین قالب دهنده مناسب، بیشترین قطعه اساسی تجهیزات دراین روند دارا می‌باشد. درتکنیک‌های توسعه یافته اول ماشین تولید لوله پاریسون (Parison) نامیده می‌شود استفاده شده است. پاریسون داغ فورا اشکاری کمر پایه (بخش میانی پایه بین باستون سوپاستون) دریک قالب گیره نگهداشته شده است، سپس هوا وارد می‌شود بعد مدتی سرما یک ظروف خالی شده قالب بیرون انداخته می‌شود.

* اکستروژن: روزن دانی، فرایند تولید پروفیلهای فلزی مقطع ثابت طریق راندن فلز گداخته داخل روزن درقالب باراستفاده بسته فشاردهنده.

این فرایند اساسی درشکل 1ـ12 توصیف شده است. بعد چندین سال اکستروژن قالب گیری مواد گداخته بعد وارد کردن تزریق پیچ قالب گداخته، یک تکنیکی توسعه یافته بوده بدین وسیله پاریسون می‌تواند درتزریق مزایا محدودیت قالب گیری شود.

مواد: لحاظ تئوری هدزرین قابل ارتجاع نرمش پذیردراثرحرارت ممکن یک عملیات قالبگیری گداختگی مواد استفاده شود. اگرچه فقط موادی قدرت زیاد گرما کمیت خوب کشش دردمای اکستروژن نشان می‌دهند مناسب شکل گیری یک پاریسون گداختگی متوالی می‌باشند. مصالحی خاصیت نشان می‌دهد طورمعمول زیاد استفاده شده اند شامل موارد زیر می‌باشند:

پلی اتیلن چگالی بالا درون بطری‌های سخت ایتم‌های مشابه کاررفته، پلی اتیلن چگالی پایین انعطاف پذیری بیشتر استفاده شده، پلی پراپیلین دوام گرمای بالا شیشه، سفتی قدرت بالا کارفته، پلی استیرین PVC هدف کلی ازمواد کاربردی انجایی شفافیت مورد نیاز کارمی رود. استال، نیلن یونمو استیرین، اکرلونیتریل مواد دیگری هستند ممکن مورد استفاده باشند، اما دلیل هزینه نقاط ذوب بالا کمیت‌های دیگر طورمناسب عنوان اولین مواد ذکرشده تثبیت نشده اند.

فرایندهای اکستروژن قالبگیری گداختگی:

شماری روشهای مختلف اکستروژن قالب گیری گداختگی وجود دارد قبل توسع یافته بوده است، چنین فاکتورهایی مانند اندازه قطعات، شماره قطعات ساخته شده انواع قطعاتی تصمیم درباره انچه تکنیک کارخواهد برد تاثیرخواهد گذاشت. درهمه موارد اگرچه درماشین قالب دهنده مناسب طوراحتمالی نسبت L/D حداقل 20:1 می‌باشد، اطمینان کامل می‌شود درمیان پلاستیک کردن گداختگی انجام می‌شود.

بعدازرها کردن ماشین قالب دهنده مناسب، گداختن روبه پایین درمیان یک قالبی جهت داده شده پاریسون لوله شکل می‌دهد. وظیفه قالب جهت دادن جریان ذوب ارامی دراطراف مرکز میله فولادی بدون محوطه بدون حرکت خط بندی درپاریسون نشانه‌های متوالی ظرف گداخته نشان می‌دهد. شکل 2ـ12 یک کمر پایه شیارهای قلبی شکل هرجهت مرکز میله فولادی رانشان می‌دهد هرجریان دراطراف مرکز کمرپایه حداقل نشانه نقطه همگرایی تضمین کند. درتولید واقعی ماشین قالب دهنده مناسب بخشی لوله اتصال درخط مستقیم جهت جریان سیالی حرکت دهند خواه صورت متداوم متناوب درزیر طرح ریزی کرده است.

عملیات اکستروژن متداوم درزیرقالب گیری:

روش متداوم عملیات اکستروژن طوروسیع تولید بطریهای کوچک تخمین 6 اونس 1 گالن استفاده کرده است. همان طوری نام نشان می‌دهد ماشین قالب دهنده مناسب، دررانش تکثیر قالب باز کردن پاریسون، گداختگی، سردکردن بیرون راندن کار می‌برد. قالب ممکن یک چرخ عمودی یک میز افقی باشند. روش خوبی تولید کمیت بزرگ دنبال شده است. تکنیک دیگر تاحدی درتجهیزات کم هزینه تر است، روش افزایش قالب گیری درشکل 4ـ12 نشان داده شده است.

عملیات متداوم اکستروژن می‌تواند حین کاربردن یک قالب چند تایی متوسط سوپاپ کنترل شده باشد، بنابراین قالب طور متوالی جلو برده شده اند. بنابراین فقط یک قالب دریک زمان جلو برده شده است، هنگامی قالب‌های دیگرگداختگی اتفاق می‌افتد. شکل 5ـ12 نوع قالب چند تایی، تجهیزی حرکت چند تایی، قالبی تولید سرعت بالا گرفته شده نشان می‌دهد. طورواضح درهریک روشها ماده باید کنترل خوب سرعت پیچ، سرعت چرخ گردونه، دنباله سوپاپ استفاده کنند. درهرفرایند قالب گیری استفاده وارد کردن هوا، CO2 مخلوطی گازها درمیان یک کمرپایه درون گردنه ظرف درج شده می‌شود.

سوزن درون پاریسون بالای محوطه گردن می‌باشد. بنابراین بدنه قطعه جایی سوراخ خودش بسته می‌شود می‌تواند بعد اکستروژن دور وضعیت قرارگیرد. دامنه فشارهای قالب گیری Psi 150ـ50 می‌باشد بستگی مواد قطعه دارد. فشار بیشتری مزیتی قالب دارد. شکل 6ـ12 یک فرایند عنوان تکنیک انتقال پاریسون یک کمر پایه درزیر قالب دارد شناخته شده است. فرایند انتقال پاریسون فابریک کردن بطریهای بزرگ مانند قرابه 5 گالنی استفاده شده است، انجایی حرکت یک قالب سنگین مانند فرایند قالب درحال ترقی ممکن غیر عملی باشد، انچه ممکن تعدد فرایند انتظارمی رود می‌توانند تولید نوع مشابه قطعات، یک تنوع زیاد ماشین طراحی قابل دسترسی استفاده می‌شود.

شکل 7ـ12 8ـ12 یک ماشین نسبتا کوچکی نشان می‌دهد می‌تواند تولید بطریهای ظرفیت گالن میزانی تقریبا 220 درهرساعت استفاده می‌کند. شکل 9ـ12 یک ماشین بزرگتر نشان داده می‌شود چهار راس قالب، چهارقالب یک چیز ثابت صحیح نشان می‌دهد 720 گالن ظرف هرساعت تولید می‌کند. یک عملیات اکستروژن زیاد صورت متداوم ماشین چرخشی میزی می‌تواند بالای 6000 درهرساعت تولید کند شکل 10ـ12 نشان داده شده است.

اکستروژن متداوم درقالب گیری گداختگی:


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)